"יש שינוי במפתח - מדובר במאות מחבלים שישתחררו"
גדי נס