"חייבים לפעול ברפיח. ברפיח לדעתי נמצאים גם חטופים נוספים"
קפאין