"אנחנו נשלם את מחיר המדיניות הכלכלית המופקרת - אם לא עכשיו אז ב-2025"
גדי נס