"בפועל פוטרו 25 ועכשיו רוצים עוד 45 בשבוע הבא"
ליאת רון