"קיים בעזה תהליך דומה לתהליך שהיה בגרמניה הנאצית"
ליאת רון