"בליכוד כבר תקופה מסמנים את גלנט כחשוד מאוד"
גדי נס