״יחידת רדואן כשירה ויכולה לבצע פלישה לגליל בכל רגע נתון״
יוסי מזרחי