"ידע חיזבאללה וידע נסראללה שהם הבאים בתור. ההתקרבות הזו לגדר נגמרה"
גדי נס