"אני רואה את הבת שלי נכנסת הביתה חיה ולא רואה אופציה אחרת"
גדי נס