"הסכם הגרעין שאולי יתממש, ישחרר לאיראנים המון כסף נוסף שחלקו יופנה נגד ישראל"
קפאין