"תרגיל היסטורי שמסיים עידן ארוך מאז מלחמת יום כיפור שבו צה"ל נהנה ממלחמות דה-לוקס".
קפאין