"בן גביר גזען עם נטיות פשיסטיות, תקלה שהוא בכנסת"
יוסי מזרחי