"עוד מוקדם לצאת בהכרזה על התמודדתי לבחירות בבית שאן"
ליאת רון