האם תשוחרר אסירה פלשתינית שצריכה ללדת כל יום בכלא דמון?
קפאין