"אם החרדים לא יתגייסו ולא ייכנסו לשוק העבודה נהיה בסכנה קיומית למדינה בשנת 2065"
השתתפות עצמית