"השר לא מתנהל בצורה ממלכתית כלפי המפכ"ל - מבזה אותו"
גדי נס