"זה לא היה מקום תמים, אם צה"ל היה יודע שיש סכנה לאזרחים לא היה מבצע את החיסול ברפיח"
קפאין