"הלחימה בעזה כרגע היא לחימה ללא תכלית. האובדן הוא חסר משמעות של תכלית ומטרה"
קפאין