"מעולם לא התבטאתי כך, יש גבול, עד לתושבים שלנו"
גדי נס