"חצי שנה אנשים מחוץ לבתים שלהם, דבר כזה אני לא חושב שהיה מאז קום המדינה"
ליאת רון