"שכחנו את ה-7 באוקטובר, את 'טבח שמחת תורה'"
גדי נס