"המדינה עוסקת רק בגבייה והופכת את העצמאיים לגוויה"
השתתפות עצמית