תושב עזה הסתנן למושב הצפוני מגן שאול ונעצר ע"י כיתת הכוננות
ליאת רון