"הגענו לקשר עם חטופים לפעמים יש מידע על חטוף כזה ואחר אבל אין יכולת מבצעית לחלץ אותו"
קפאין