"בן גביר משתמט שלא היה דקה וחצי בצבא הפך את ראש השב"כ לפקיד"
גדי נס