"אולי החל המרוץ למפכ"לות בין מפקדי המחוזות על פי המדיניות של בן גביר איך מפזרים הפגנות"
קפאין