"החטופים נמצאים בפועל באיבוד כושר עבודה כבר 4 חודשים"
השתתפות עצמית