"הצבא חייב להיערך למלחמה כוללת עם חיזבאלה"
השתתפות עצמית