"היום אני לא יכול יותר להגיד לתושבים שלי לסמוך על המדינה והצבא"
יוסי מזרחי